name

Hvem står bag FutureWeek Denmark?

Det er en række danske klynger og netværk, som står bag FutureWeek Denmark. Til sammen dækker vi store dele af det danske erhvervsliv - både geografisk, branchemæssigt og teknologisk. 

Klyngerne og netværkene opererer inden for hver deres faglige felt og fungerer som samlingspunkter, der giver virksomheder adgang til viden og samarbejde med andre virksomheder, videninstitutioner og offentlige organisationer.


  

 

Klynger og netværk understøtter vækst og udvikling i hele Danmark. I 2017 deltog flere end 16.500 virksomheder i de danske klynger og netværks aktiviteter. Igennem klyngerne og netværkene får virksomheder adgang til relevant viden, teknologi og de rette mennesker, der kan inspirere, løfte ideer til perspektivrige forretninger og finde finansiering til at realisere projekter.

Klynger og netværk er et vigtigt virkemiddel i det samlede innovations- og erhvervsfremmesystem sammen med GTS'er, Universiteter, innovationsmiljøer, væksthuse etc.