name

Klynger og netværk nytter!

Klynger og netværk skaber vækst og arbejdspladser.


I Danmark har vi en række klynger og netværk, som på årsbasis hjælper flere end 16.500 virksomheder landet over med at udvikle deres forretning.

Gennem deltagelse i klynger og netværk får virksomhederne direkte adgang til viden, kompetencer og funding. Dette løfter produkter, processer og projekter i virksomhederne til innovative og konkurrencedygtige løsninger til det globale marked - og der skabes vækst og arbejdspladser i hele det danske samfund.

Deltagelse øger innovationskraften x 4 og produktivitetsvæksten med 3,6 procentpoint.